Din ve Çevre

 10. Sınıf  – 3. Ünite  (Din ve Hayat)

 

Çevre; üzerinde yaşadığımız, canlı cansız bütün varlıkların içinde yer aldığı ortamdır.

Evimiz, mahallemiz, yaşadığımız kent, çevremizdeki insanlar, hava, su ve toprak birlikte çevreyi oluşturur. Çevrenin korunması bütün dinlerin tavsiye ettiği evrensel değerlerdendir.

İslam dini insanı ve onun çevresini korumayı amaçlar. Kur’an-ı Kerim evrendeki her şeyin bir denge ve düzen içinde yaratıldığına ve asla bu düzenin bozulmamasına dikkat çeker.  İsraf etmemek, her şeyi amacına uygun kullanmak emredilmiştir.

Dinimize göre evrendeki her şeyi korumak insanın görevleri arasındadır. Kur’an’da bu durum şöyle anlatılmıştır: “Biz her şeyi bir ölçüyle yarattık.” (Kamer suresi, 49.) “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (denge) koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahman suresi, 7-8.)

  • İslam’da çevre duyarlılığı temizlikle başlar. Çevreyi korumak her insanın görevleri arasında sayılmıştır. Peygamberimiz özellikle ortak kullanım alanlarının, yolların ve gölgeliklerin kirletilmemesini istemiştir. O, Mekke ve Medine çevresini bu günkü anlamda birer sit alanı ilan etmiş ve bu alanlarda ağaçların kesilmesini, yeni yerleşim alanları açılmasını yasaklamıştır.

Ünite Bilgilendirme

  • “İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır…”, ayeti çevreye verilen zararlarda insanın rolüne işaret etmektedir. (Rum suresi, 41.)

SAYFA TESTİ:

I.       Mekke ve Medine çevresini dokunulmaz bir sit alanı ilan etmesi,

II.     Hayvan ağıllarının yerleri konusunda kural getirmesi,

III.    Mescidin için suffa bölümünü yapılması,

IV.   Medine sözleşmesi yapılması,

Seçeneklerden hangisi Hz. Muhammed’in çevreyi korumaya yönelik uygulamaları arasında değerlendirilebilir?

A)      Yalnız I

B)       Yalnız III

C)       Yalnız IV

D)      I ve II

E)       I ve IV

 

 

 

ÇÖZÜM: Mecitte suffa bölümünün inşası eğitime yönelik bir uygulamadır. Medine sözleşmesi ise barış ve birlikte yaşama kültürüne hizmet etmiştir. İlk iki madde ise çevreyi koruma amaçlıdır. Doğru cevap D şıkkıdır.

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir