Din ve Ekonomi

 10. Sınıf  – 3. Ünite  (Din ve Hayat)

 

İktisat; servetin üretim, dağılım ve tüketimini inceleyen bilim dalıdır. Ekonominin karşılığıdır.

Ekonomik hayat sosyal hayatın bir gereğidir. İslam dini ekonominin işleyişi ve ticarete dair toplum yararını gözetici bazı ilkeler getirmiştir.

Aldatmamak

İslam’da ticaretin temel ilkelerinden biri dürüst olmaktır. Malın tanıtımında dürüst olmak, kusurunu söylemek ve gerçek özelliğini göstermek gerekir. Kusurlu bir malın ayıbını söylemeden satışının helal olmadığı belirtilmiştir. İslam ayrıca tartıyı doğru yapmayı emretmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Bizi aldatan bizden değildir”, buyurmuştur. (Müslim, İman, 154.)

Yalan yere yemin etmemek

Ticari amaçla yalan söylemek, güven vermek için yalan eyere yemin etmek yasaklanmıştır. Yalan söz ve yemin aldatmanın bir çeşidi sayılır. Bu konuda bir hadiste, Yalan yere yemin ederek ticaret malını fahiş fiyata satmaya çalışanlara kıyamet gününde Allah’ın rahmet nazarıyla bakmayacağı belirtilmiştir. (Müslim, İman, 171.)

İhtikar (spekülasyon) yapmamak

Bir ticari malı değerinin artması için, stoklayıp piyasaya arzını bilerek geciktirmek ihtikardır. Toplum menfaatine aykırı olması ve haksız kazanç doğurması sebebiyle dinimizce yasaklanmıştır.

Fahiş fiyata satmamak

Kar elde etmek ticaretin gereğidir. İslam dini aşırı kar düşüncesiyle, eşyayı maliyetinin çok üzerinde satmayı yasaklamıştır. Toplumun alım gücünü korumaya yönelik tedbirdir. Yine fiyatı artırmak için müşteriyi kızıştırmak, pazarlık anında müşteri gibi davranıp fiyatın yükselmesini sağlamak da yasaklanan tutumlardandır.

Faiz yememek

İslam dini ekonomik hayatta faizi ve emeksiz kazancı yasaklamıştır. Bunun yerine borç vermeyi ve borçlulara kolaylık sağlamayı tavsiye etmiştir.

Ünite Bilgilendirme

İslam dini;

Toplumun yararına ekonomiyi denetlemeyi esas alır.

Ticaret ve girişim konusunda eşitliği esas alır.

Çalışma ve mülkiyet haklarına önem verir.

Devlete adil gelir dağılımını emreder.

Çalışana emeğinin karşılığını vermeyi emreder.

Sosyal dayanışmaya önem verir.

SAYFA TESTİ:

İslam fıkhına göre satıcı, sattığı malın gerek özellikleri gerekse fiyatı hakkında müşteriye doğru bilgi vermeli, müşterinin maldan ya da piyasadan anlamamasını fırsat bilerek onu kandırmamalı, hileli yollarla malını satmaya kalkışmamalıdır. Ticaret malı, müşteri tarafından yeteri kadar miktarı ve nitelikleri bakımından bilinmeli, satıcının mülkü olmalı veya bayi asıl mal sahibinin vekili olmalı, malın fiyatı belli ve ayrıca müşteriye teslimi mümkün olmalıdır.

Parçada İslam dininin ekonomik hayatla ilgili getirdiği ilkelerden hangisi anlatılmıştır?

A)           Aldatmamak

B)           Yalan yere yemin etmemek

C)           Fahiş fiyatla satmamak

D)           Faiz yememek

E)            İhtikâr yapmamak

 

 

 

ÇÖZÜM: Müşteriye doğru bilgi vermek, müşterinin bilgisizliğini suiistimal etmemek, hileli yollarla satmamak gibi ifadeler, ticarette aldatmayı yasaklayan ifadelerdir. Doğru cevap A şıkkıdır.

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir