Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençler

 10. Sınıf  – 2. Ünite  (Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik)

 

 

Hz. Muhammed’in hayatında ve tebliğinde gençlerin ayrı bir yeri vardır. O’nun gençlerle ilişkilerinde hedefi; inançlı, dindar, ahlaklı ve iffetli bir gençlik yetiştirmektir.

Peygamberliğinin ilk yıllarında ilk inananların ve O’na destek olanların çoğunlukla gençler olduğunu görmekteyiz. İlk inananların pek azı hariç, çoğunluğunun yaşı otuz yaşının altındadır. O, yeniliğe açık, idealist ve enerjik olan gençlerden büyük destek görmüştür.

Peygamberimizin samimi ve sıcak ilgisi sayesinde genç sahabiler mallarını, canlarını feda edecek şekilde O’nun yanında yer almış; baskı, işkence ve iftiralar karşısında yılmadan irşad faaliyetlerinde yer almışlardır.

Ünite Bilgilendirme

·                Sahabi: Sözlükte arkadaş ve dost anlamlarına gelir. Peygamberimizin döneminde yaşamış, O’nun sohbetlerine katılmış Müslümanlara denir.

·                İstişare: Danışmak, başkalarının fikirlerini dinlemek, ortak aklı kullanmak demektir. “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever”,  ayeti Peygamber Efendimizi (s.a.v.) merhamete ve istişareye davet etmektedir. (Al-i imran suresi, 159.)

SAYFA TESTİ:

Zeyd b. Sâbit (ra), Hz. Peygamber (sas) tarafından komşu hükümdar, emîr ve Arap kabilelerine gönderilen mektupların pek çoğunu yazmıştır. Aynı zamanda vahiy kâtipleri arasında yer alan Zeyd, Hz. Peygamber vefat ettiğinde 21 yaş civarındaydı. İlk halîfe Hz. Ebû Bekir (ra) döneminde Kur’ân-ı Kerîm’i toplamakla Zeyd görevlendirilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’i cem eden bu sahâbî, böylesine ciddi ve önemli bir faaliyeti gerçekleştirdiği sıralarda 22 yaşındadır.

Zeyd b. Sabit hakkında verilen bu bilgiler Peygamberimizin hangi tutumuna öncelikle örnek kabul edilebilir.

A)        Komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurması

B)         Kur’an’ı yazdırarak koruması

C)         Gençlere değer vermesi

D)        Danışarak iş yapması

E)         Tebliğ gayreti

 

 

 

ÇÖZÜM: Ona genç yaşta devlet başkanlarına mektup yazdırması, onu vahiy katibi yapması, Peygamberimizin gençlere verdiği değeri gözteriri doğru cevap C şıkkıdır.

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir