Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Şahsiyeti

 11. Sınıf  – 2. Ünite  (Kur’an’a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.))

 

Hz. Muhammed’in İnsani Yönü

İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) de bir insandır. O, Mekke’de Abdullah ve Amine’nin evladı olarak dünyaya gelmiştir.

Kırk yaşına geldiğinde Allah onu Peygamber olarak görevlendirmiştir. Bundan sonra peygamberliğinin ilk on üç yılını Mekke’de geçirmiştir. Elli üç yaşına kadar bu şehirde yaşamıştır.

Mekkeli müşrikler O’na ve Müslümanlara Mekke’de yaşama imkânı bırakmayınca Medine’ye hicret etmiştir. Böylece hayatının son on yılını da Medine’de geçirmiştir.

Hz Muhammed (s.a.v.) gerek peygamberlik öncesinde, gerek peygamberlik yıllarında bütün insanlar gibi bir hayat yaşamıştır. Bütün insanlar gibi susamış, acıkmış, hastalanmış ve yorulmuştur. Bütün insanlar gibi yemiş, içmiş, dinlenmiş ve hasta olduğunda tedavi olmuştur.

Evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştur. İnsanlar arasında yaşamış, onlarla konuşmuş, sohbet etmiş, şakalaşmış, yeri geldiğinde gülmüş ve ağlamıştır. Aynı şekilde, alışveriş yapmış, çobanlık yapmış, ticaretle meşgul olmuş, çarşıda dolaşmış ve herkes gibi yaşamını sürdürmüştür. Bu durumu bir defasında şöyle belirtmiştir: “Ben bundan önce de aranızda bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz?”  (Yunus suresi, 16.)

Hz. Muhammed’in diğer insanlardan farkı

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) tek farkı ve ayırıcı özelliği, kendisine vahyin gelmesi ve üstün ahlakıdır. Örnek bir insan olarak yaşamıştır. O, peygamberliği öncesinde de sonrasında da doğruluğu ve güvenilirliği ile tanınmıştır. O, herkesin belirttiği gibi, “Muhammedü’l-Emin”dir. Dürüst ve insanlara faydalıydı. O’ndan hiç kimse zarar görmemişti.

Hz. Muhammed (s.a.v.) insanların ve toplumun sorunlarına karşı herkesten fazla duyarlıydı. Bu O’nun en belirgin yönlerindendir. İnsan sevgisi ve toplum sorunlarına karşı duyarlılığı. Arkadaşlık, komşuluk ilişkilerine çok önem verirdi. Toplum içinde yetim, köle, yoksul ve düşkünleri gözetir, yardımlaşma ve dayanışmaya teşvik ederdi.

Hz. Muhammed (s.a.v.) insan haklarına saygılıydı. Henüz gençliğinde pek çok sosyal olayda aktif görev almıştır. Mekke’de haksızlıklarla mücadele temek için kurulmuş olan “erdemliler topluluğuna” katılmıştı, Kâbe hakemliğini yapmıştı. Toplumsal sorunların çözümünde etkili olmuştu. Toplumu karşı görev ve sorumluluklarının bilinci içinde yaşamıştı. Bu da O’nun üstün özelliklerinden biridir.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) diğer insanlardan farklı olan özelliği, O’nun vahiy almasıdır. Yani peygamber oluşudur. Fakat O da herkes gibi, Allah’a iyi bir kul olmakla mükelleftir. Kur’an bu durumu şöyle anlatmıştır: “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki) bana, ‘İlahınız ancak bir tek ilahtır.’ diye vahyolunuyor. Kim Rabbi’ne kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbi’ne kullukta kimseyi ortak koşmasın.” (Kehf suresi, 110.)

 

Ünite Bilgilendirme

·                İslam’ı anlamada O’nun örnek şahsiyetini tanımak çok önemlidir. Peygamber Efendimizin (s.a.v.)  farkı ve ayırıcı özelliği, kendisine vahyin gelmesi ve üstün ahlakıdır. Kur’an O’nun güzel ahlakı ve örnekliğini şöyle anlatır: “Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzab suresi, 21.)

SAYFA TESTİ:

I.                Hz. Muhammed ticaretle meşgul olmuş, evlenmiş, hasta olduğunda tedavi görmüştür.

II.              Hz. Muhammed insanları sadece bir olan Allah’a kulluğa davet etmiştir.

III.             Hz. Muhammed insanları iyiye ve doğruya davet edip, kötülüklerden sakındırmıştır.

IV.             Hz. Muhammed cinayet, yalan, hırsızlık ve zulüm gibi kötülükler konusunda uyarmıştır.

V.              Hz. Muhammed iyi davranışlarda bulunanları mükâfatla müjdelemiştir.

Hz. Muhammed’in özellikleri göz önünde bulundurarak yukarıdaki maddeler bir sınıflandırma yapılırsa hangisi dışarıda kalır?

A)        I

B)         II

C)         III

D)        IV

E)         V

 

 

 

ÇÖZÜM: I. Madde Peygamberimizin insani yönünü anlatmaktadır. Diğer maddselerde ise Peygamberlik görevine ait görevleri verilmiştir. Doğru cevap A şıkkıdır.

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir