Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu

 12. Sınıf  – 3. Ünite  (İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar)

 

Tasavvuf; İslam’ın temel prensiplerinden hareket ederek, ahlakı güzelleştirmek ve ruhu yüceltmeye çalışarak Allah’a ulaşma yoludur.

Tasavvufi düşüncenin amacı; kulluk bilincini artırmak, ahlakı ve insanın manevi yönünü canlı tutmaktır.

Tasavvuf Hz. Muhammed’in hayatını ve örnekliğini esas alır. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatından sonra ibadet, amel ve itikadi konularda olduğu gibi ahlaki konularda da yeni yorumlar ortaya çıkmıştır. Oluşum süreci üç dönemde değerlendirilir: Zühd dönemi, tasavvuf dönemi ve tarikat dönemi.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir